more from
Thin Man Records

Follow Komety to join the conversation.

When you follow Komety, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Komety

Warsaw, Poland

Komety to jeden z najpopularniejszych zespołów alternatywnych w Polsce. Założona przez Lesława w roku 2002 roku grupa, powstała na gruzach legendarnej warszawskiej formacji Partia. Komety do tej pory zrealizowały pięć krążków studyjnych i jeden koncertowy. Znakiem rozpoznawczym zespołu są poetyckie, niejednoznaczne teksty Lesława, uznawanego za jednego z najważniejszych autorów swojego pokolenia.